પોલીસ અધિક્ષક, પોરબંદર
http://www.spporbandar.gujarat.gov.in

હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

7/3/2022 11:49:06 PM

હોસ્‍પિટલોની યાદી

Sr No

Name

Location

Phone No.

Ambulance

1

Primary Health Centre, Kutiyana

Baharpura, Kutiyana Town

02804-261234

Yes

2

Primary Health Centre, Devda

Devda Village

02804-268301

-

3

Primary Health Centre, Maiyari

Maiyari Village

02804-264723

Yes

4

Morarji Kheraj Thakrar Hospital

Nr. Bus Stand Kutiyana

02804-261666

-

5

Collective Health Centre, Madhavpur

Porbandar-Somnath Road, Nr. Ganesh jara, Madhavpur

0286-2272278

Yes

6

Primary Health Centre, Kadachh

Nr Kandhali aai temple Kadachh Village

9909989708

-

7

Primary Health Centre

Visavada

0286-2278333

-

8

Primary Health Centre

Advana

0286-2276355

-

9

Primary Health Centre

Bakharla

0286-2277234

-

10

Primary Health Centre

Simar

0286-2266449

-

11

Allopathic  Dispensary 

Bagvadar

0286-2275584

-

12

K.B.Joshi Trust Hospital

Bagvadar

0286-2275425

-

13

Samast Kharva trust Hospital,

Nr. Panchayat madhi, Kharvavad, Porbandar.

0286-2210462

-

14

Sanjivani Poly Clinic Trust (Rahat)

Memon-vada, Algosiya road, Porbandar

0286-2242102

-

15

Garib Navaz Health Centre (Garib Navaz Charitable Trust Sanchalit-Rahat)

SVP Road, Memon-vada, Sutarvada Naka, Porbandar.

-

-

16

CH-C Ranavav

Ranavav

02801-230641

Yes

17

Primary Health centre

Rana-Kandorana

02801-239526, 239451

-

18

Primary Health Centre

Bileshwar

02801-238220

-

19

Primary Health Centre

Adityana

02801-236321

-

20

Thakrar Hospital

Porbandar

2251313 2243819

-

21

Sahyog Hospital

Porbandar

2245525

-

22

V.V.Hospital

Porbandar

2240071 2241098

-

23

Nitin Sida Hospita (Physician)

Porbandar

2441096

-

24

Nitin R. Popat Hospital   (Orthopedic)

Porbandar

2241089

-

25

Vishwa Orthopedic Hospital

Porbandar

2247139 2249613

-

26

Urvish R. Malkan, Orthopedic Hospital

Porbandar

2215500

-

27

Sanjay Joshi Hospital  (Physician)

Porbandar

2241924 2241100

-

28

Parvani Orthopedic Hospital

Porbandar

2246771

-

29

Avi Hospital  (Physician)

Porbandar

2252827

-

30

Bhavsinhji Hospital (Civil)

Porbandar

2240923

Yes

31

Rupaliba Lady Hospital (Civil)

Porbandar

2246817

-

32

Plot Govt. Hospital

Wadi plot M G Road, porbandar

9824055013

-

33

Asha Children Hospital

Porbandar

2246911

-

34

A.K.Thakrar Hospital

Porbandar

2243811

-

35

Arpit Hospital

Opp. S.P..Office Porbandar

2244999

-

36

Dhamechha Hospital

Nr. New Fountain, Porbandar

2243336

-

37

Manan Hospital

Uganda road,

Porbandar

2244053

-

38

Riddhi Hospital

Uganda road,

Porbandar

2251103

-

39

Arpan Hospital

Uganda road,

Porbandar

2243973

-

40

Astha Hospital

Uganda road,

Porbandar

2242880

-

41

Suruchi Hospital

Nr. old Fountain, Porbandar

2247700

-

42

Tanmay Hospital

Wagheshwari plot, ST Road, Porbandar

2210765

-

43

Mira Meternity Home

Wagheshwari plot, Porbandar

2210765

-

44

Jay Hospital

Wagheshwari plot, Porbandar

2240203

-

45

Shivam Eye Hospital

ST road, Opp. Police HQ, Porbandar

2211911

-

46

Royal Meternity Home

Tajawala Market,Hanuma, Porbandar

2246121

-

47

Krishna Hospital

Panjarapol Road Porbandar

2241084

-

48

Ronak Hospital

S V P Road Porbandar

2215500

-

49

Divyajyot Eye Hospital

Opp. New Fountain Porbandar

2211333

-

50

Lions Critical Care Unit

Nr. Special Jail Porbandar

2246108

-

51

Anand Hospital

Nr. Ram Guest House Porbandar

2244990

-

52

Shreeji Hospital

Opp. Railway Station Porbandar

2245234

-

53

Tavri Ortho. Hospital

Uganda road,

Porbandar

2241110

-

54

Gokani Euro. Hospital

Uganda road,

Porbandar

2240906

-

ડોકટરોની યાદી

Sr. No.

Name

Speciali-zation

Mobile No.

1

2

3

5

1

Dr. J.N. Gajera, Bhatvadi, Kutiyana

MBBS

9426229613

2

Dr. M.V.Agravat, Gandhi Road, Kutiyana

MBBS

9825412247

3

Dr. J.S. Manvar, Gandhi Road, Kutiyana

MBBS

9427569095

4

Dr. Chandubhai H. Karia, Bhatvadi, Kutiyana

MBBS

9426449679

5

Dr. Bharat R. Bapodara, Custom Chowk, Kutiyana

BHMS

9033838717

6

Dr. Naginbhai P. Somaiya, Gandhi Road, Kutiyana

BHMS

9426660210

7

Dr. H.M. Modhvadiya, Gadavav Zapa, Madhavpur

BAMS, M.D. Acupressure

9898318989

8

Dr. B.T.Kariya, Nr.Gol Chowk, Madhavpur

-

-

9

Dr. M.N.Sheth, Mahdavpur, Gol Chowk.

M.D.

9979882690

10

Dr. Anish A. Sarvani, Azad Chowk, Madhavpur

BAMS

9904199075

11

Dr. V.D. Padhiyar, Kalika Street, Madhavpur.

BAMS, METC

9898743123

12

Dr. Y.M.Nagori, Azad Chowk, Madhavpur

BSAM (MIMS)

9898802401

13

Dr. Kantilal G. Bhatt, Nr. Gadavav, Madhavpur

DASF

-

14

Dr. Parul P. Desai, Nr. Shitla Mandir Madhavpur

GFAM

-

15

Dr. Ajay Vasan, Ganesh Society, Madhavpur

BAMS

-

16

Dr. Ashwin Vaja, Nr. ST Stand, Madhavpur

MD (EH)

PGDEMS

9898156225

17

Dr. Milap Amrutlal Ruparel

BHMSMD

-

18

Dr. Jitendra Joshi

MBBS

-

19

Dr. Dilip G. Pandya

BAMS

-

20

Dr. Ramde G. Modhvadiya

General

9427734336

21

Dr. Katbamna, Opp. Sudama Mandir, Porbandar

Dentist

-

22

Dr. M.K.Lakhani, Bh. old court, Porbandar

General Surgical Operation

9327803121

23

Dr. B.S.Gohel, Opp. Shitla chowk, Porbandar.

General Practicing 

9426218550

24

Dr. A.P.Vadhiya, Opp. Head Post Office, Porbandar.

Dentist

-

25

M.D. Rajani, Nr. Darbargadh, Shitla chowk, Porbandar.

General practicing & Children Doctor.

-

26

Dr. Jayendra D. Kariya, Vaniyavad, Porbandar.

General practicing 

-

27

Dr. D.N.Vadukar, Ranavav

OHMS

9825340778

28

Dr. P.J.Chhaelavada, Ranavav

RMP

-

29

Dr. N.G.Joshi, Ranavav

RMP

-

30

Dr. J.N.Joshi, Ranavav

RMP

-

31

Dr. L.N.Patel, Ranavav

OHMS

-

32

Dr. Nilkesh Pankhaniya

MD

-

33

Dr. P.B.Nathani, Opp. Middle School, Porbandar.

ENT

-

34

Dr. B.A.Mahida, Porbandar.

ENT

-

35

Dr. Hemendra Nandha, MG Road, Porbandar

ENT

-

36

Dr. Rohit Pathak, ST Road, Porbandar,

Dentist

-

37

Dr. Dipak A.Katbamna, Sudamachowk, Porbandar

Dentist

-

38

Dr. Arvind P.Gadhia, Opp. Post office, Porbandar.

Dentist

-

39

Dr. Manoj P.Joshi, Villa Road, Porbandar

Ophalmologist

-

40

Dr. Sanjay Joshi, Uganda Road, Porbandar

Cardiologist

-

41

Dr. Suresh A.Gandhi, Vagheshwari Plot, Porbandar.

Cardiologist

-

42

Dr. Ashok Lakhani, Sisodia Mension, Porbandar

Cardiologist

-

43

Dr. R.S.Karamta, Wadia Road, PBR

Cardiologist

-

44

Dr. Vipul Dalsania, Wadia Road, Porbandar.

Cardiologist

-

45

Dr. Dilip Vyas,  Near Kamalabaug, Porbandar.

Cardiologist

-

46

Dr. Nitin Sida, Jalaram Colony, Porbandar

Cardiologist

 -

47

Dr. Ranjit P.Lakhani, Vagheshwari Plot, Porbandar.

Gynec

 -

48

Dr. Nitin Lal, Rly Road, Porbandar.

Gynec

 -

49

Dr. Pramodi Modi, Uganda Road, PBR

Gynec

 -

50

Dr. Surekha Shah, MG Road, Porbandar.

Gynec

 -

51

Dr. Nitin Popat, Khijdi Plot, Porbandar.

Orthopedic

 -

52

Dr. Rajendra Godhania, Opp. P.HQ, Porbandar.

Orthopedic

 -

53

Dr. Dinesh Bharad, MG Road, Porbandar.

Orthopedic

 -

54

Dr.B.G.Parvani, Villa Road, Porbandar.

Orthopedic

 -

55

Dr. Urvish R.Malkand, Ram guest house,  Porbandar.

Orthopedic

 -

56

Dr. B.K.Vora, VV Hospital, Porbandar.

General Surgeon

 -

57

Dr. K.B.Deshani, Opp. Rupali Baug, Porbandar.

General Surgeon

 -

58

Dr.N.U.Jadeja, Vagheshwari Plot, Porbandar.

General Surgeon

 -

59

Dr. Shilesh Kantaria, Uganda Road, Porbandar.

Skin Spl.

 -

60

Dr. Bharat Shah, Ravalia Plot, Porbandar.

Pediatrician

 -

61

Dr. N.S.Pandya, MG Road, Porbandar

Pediatrician

 -

62

Dr. Bharat Lakhani, Vagheshwari Plot, Porbandar

Pediatrician

 -

63

Dr. Anil Rughani, MG Road, Porbandar.

Pediatrician

 -

64

Dr. Janardan Joshi, Opp. Bhavesvar temple, Mg Road, Porbandar.

Radiologist

 -

65

Dr. I.S.Dhada, Behind SP Office, Porbandar.

Radiologist

 -

66

Dr. Harish Pandit, SVP Road, Porbandar.

General Physician

 -

67

Dr. Harish R.Kotak, Nr. Khojakhana, Porbandar.

General Physician

 -

68

Dr. Jayesh Hathi, Chhaya Rly crossing, Porbandar.

General Physician

 -

69

Dr. L.K.Godhania, Vagheshwari Plot, Porbandar

General Physician

 -

70

Dr. Kalpit U Parmar Opp. Ram Geust House Porabandar

MS

-

71

Dr. Bhavesh Parmar

Opp. Railway Station Porbandar

MBDGO

-

72

Dr. Jitendra Tavri Uganda Road Porbandar

MS(Ortho.)

9999079110

73

Dr. Chetan Gokani

Uganda Road

Porbandar

MS

-