હું શોધું છું

હોમ  |

કર્મચારી/અધિકારીઓનાં પગારભથ્થાંની વિગતો
Rating :  Star Star Star Star Star   

(૧૦) કર્મચારી/અધિકારીઓનાં પગાર ભથ્થાંની વિગતો:

પ્રકરણ-૧૧ (નિયમ સંગ્રહ-૧૦)

વિનિયમોમાં જોગવાઈ કર્યા મુજબ મહેનતાણાની પઘ્ધતિ સહિતદરેક અધિકારી અને કર્મચારીને મળતુ માસિક મહેનતાણું

પગાર ધોરણ -

પોલીસ અધિકારી / કર્મચારી

પોલીસ અધિક્ષક

૬૭૭૦૦ થી ૨૦૮૭૦૦ =૧૩૯૨૦૦

નાયબ પોલીસ અધિક્ષક

૫૬૧૦૦ થી ૧૭૧૫૦૦=૧૧૬૮૦૦ 

પોલીસ ઈન્સ્પેકટર

૪૪૯૦૦ થી ૧૪૨૪૦૦=૯૩૫૫૦

પોલીસ સબ ઈન્સ્પેકટર

૩૯૯૦૦ થી ૧૨૬૬૦૦=૮૨૨૫૦

આસીસ્ટન્ટ સબ ઈન્સ્પેકટર

૫૨૦૦-૨૦૨૦૦+૨૪૦૦

હેડ કોન્સ્ટેબલ

૫૨૦૦-૨૦૨૦૦+૨૦૦૦

પોલીસ કોન્સ્ટેબલ

૫૨૦૦-૨૦૨૦૦+૧૮૦૦

પોલીસ સહાયક

૧૯૯૫૦/- ફીકસ  ફેબ્રુઆરી/૨૦૧૭

સીવીલીયન સ્ટાફ

કચેરી અધિક્ષક

૯૩૦૦-૩૪૮૦૦+૪૪૦૦

અંગત મદદનીશ

૯૩૦૦-૩૪૮૦૦+૪૨૦૦

હેડ કલાર્ક

૩૫૪૦૦ થી ૧૧૨૪૦૦=૭૩૯૦૦

સીનીયર કલાર્ક

૨૫૫૦૦ થી ૮૧૧૦૦=૫૩૩૦૦

જુનીયર કલાર્ક /કલાર્ક કમ ટાઇપીસ્‍ટ / ગુજરાતી ટાઇપીસ્‍ટ

૧૯૯૦૦ થી ૬૩૨૦૦=૪૧૫૫૦

પટાવાળા

૧૪૮૦૦ થી ૪૭૧૦૦=૩૦૯૫૦

સફાઈ કામદાર

૧૪૮૦૦ થી ૪૭૧૦૦=૩૦૯૫૦

 

ઉપરોકત પગાર ધોરણ મુજબ સરકારશ્રી ઘ્વારા વખતો વખત નિયત કરવામાં આવતાં ભથ્થા સાથે પગાર ચૂકવવામાં આવે છે.

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટZ
સીનીયર સિટીઝન
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 04-04-2017