હું શોધું છું

હોમ  |

પોલીસ અધિક્ષકશ્રીની નામાવલી
Rating :  Star Star Star Star Star   

S.P. Incumbency Chart of Porbandar District  

ક્રમ નામ કયાં થી કયાં સુધી.
શ્રી ગુરુદયાલ સિંઘ ૨૨/૦૯/૧૯૮૪ ૧૭/૦૯/૧૯૮૫
શ્રી આર. એમ. એસ. બ્રાર ૧૮/૦૯/૧૯૮૫ ૦૫/૧૧/૧૯૮૫
શ્રી કે. કુમારસ્વામી ૦૬/૧૧/૧૯૮૫ ૧૧/૦૧/૧૯૮૮
શ્રી તીર્થરાજ ૧૨/૦૧/૧૯૮૮ ૧૨/૦૪/૧૯૮૯
શ્રી વિપુલ વિજોય ૧૩/૦૪/૧૯૮૯ ૨૯/૦૧/૧૯૯૦
શ્રી એમ. ઓ. ખીમાણી ૩૦/૦૧/૧૯૯૦ ૦૫/૦૫/૧૯૯૦
શ્રી મોહન ઝા ૦૭/૦૫/૧૯૯૦ ૧૯/૧૧/૧૯૯૦
શ્રી એ. એમ. ચૌહાણ ૨૦/૧૧/૧૯૯૦ ૦૨/૦૩/૧૯૯૧
શ્રી એ. કે. પંડયા ૦૮/૦૩/૧૯૯૧ ૧૭/૦૮/૧૯૯૧
૧૦ શ્રીમતી મીરા રામનિવાસ ૧૮/૦૮/૧૯૯૧ ૦૧/૧૨/૧૯૯૨
૧૧ શ્રી એચ. પી. સીંધ ૩૧/૦૧/૧૯૯૩ ૦૧/૧૧/૧૯૯૪
૧૨ શ્રી એસ. સી. વર્મા ૦૨/૧૧/૧૯૯૪ ૩૦/૧૨/૧૯૯૬
૧૩ શ્રી અતુલ કરવલ ૦૨/૦૧/૧૯૯૭ ૦૬/૦૬/૧૯૯૭
૧૪ શ્રી સંજીવ ભટ્ટ ૦૭/૦૬/૧૯૯૭ ૩૧/૦૭/૧૯૯૭
૧૫ શ્રી હસમુખ પટેલ ૦૧/૦૮/૧૯૯૭ ૨૪/૧૦/૧૯૯૭
૧૬ શ્રી જી. એસ. મલિક ૨૦/૧૨/૧૯૯૭ ૧૬/૧૨/૧૯૯૮
૧૭ કુ નિરજા ગોટરૂ ૨૧/૧૨/૧૯૯૮ ૩૦/૧૧/૨૦૦૧
૧૮ શ્રી ડો. એસ.પી. રાજકુમાર ૦૯/૧૨/૨૦૦૧ ૨૮/૦૪/૨૦૦૩
૧૯ શ્રી અજયકુમાર ચૌધરી ૨૮/૦૪/૨૦૦૩ ૩૦/૦૭/૨૦૦૫
૨૦ શ્રી વિપુલ અગ્રવાલ ૩૧/૦૭/૨૦૦૫ ૦૧/૧૦/૨૦૦૫
૨૧ શ્રી આઇ. એમ. દેસાઈ ૧૧/૧૦/૨૦૦૫ ૧૪/૧૨/૨૦૦૬ 
૨૨ શ્રીમતી નિપુણા તોરવણે    ૧૯/૧૨/૨૦૦૬  ૦૩/૧૦/૨૦૦૭
૨૩ ડો. કે.એલ.એન.રાવ ૦૩/૧૦/૨૦૦૭  ર૩/૫/ર૦૦૮
ર૪ શ્રી દિપાંકર ત્રિવેદી ર૬/૫/ર૦૦૮  ૨૬/૭/૨૦૧૦   
૨૫ શ્રી નિલેષ જાજડીયા ૨૬/૦૭/૨૦૧૦ ૨૪/૦૭/૨૦૧૧
૨૬  શ્રી દીપન ભદ્રન ૨૪/૦૭/૨૦૧૧  ૦૭/૦૩/૨૦૧૫
૨૭ શ્રી ડો.જી.એ.પંડ્યા ૦૯/૦૩/૨૦૧૫ ૨૧/૦૧/૨૦૧૬
૨૮ શ્રી તરૂણ દુગ્ગલ ૨૧/૦૧/૨૦૧૬ ૦૪/૧૦/૨૦૧૭
૨૯ શ્રી શોભા ભુતડા ૦૪/૧૦/૨૦૧૭ ૨૮/૦૭/૨૦૧૮
૩૦ શ્રી પાર્થરાજસિંહ ગોહિલ  ૨૮/૦૭/૨૦૧૮ ૨૭/૦૫/૨૦૨૦
૩૧ ડો. રવિ મોહન સૈની  ૨૭/૦૫/૨૦૨૦  
 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટZ
સીનીયર સિટીઝન
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 16-02-2021