હું શોધું છું

હોમ  |

અંદાજપત્ર
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

અંદાજપત્રની વિગત              

  ક્રમ

વર્ષ

અંદાજપત્ર

ખરેખર થયેલ ખર્ચ

૨૦૧૧-૨૦૧૨

રૂ.૨૨૬૩૦૫૦૦૦/-

૨૦૧૨૩૯૭૬૬/-

૨૦૧૨-૨૦૧૩

રૂ.૨૫૭૦૬૯૦૦૦/-

૨૧૩૭૦૫૫૩૪/-

3

૨૦૧૩-૨૦૧૪

રૂ.૨૧૫૭૭૫૦૦૦/- 

રૂ.૨૧૪૧૬૬૦૦૦/-

૨૦૧૪-૨૦૧૫

રૂ.૨૨૭૨૯૪૦૦૦/-

 રૂ.૨૨૪૩૬૨૦૮૧/-

૨૦૧૫-૨૦૧૬

રૂ.૨૪૮૮૬૯૦૦૦/-

રૂ.૨૩૨૯૮૧૭૨૩/-

૨૦૧૬-૨૦૧૭

રૂ.૩૦૯૮૭૩૦૦૦/-

 રૂ.૩૦૮૬૭૬૬૭૯/-

૨૦૧૭-૨૦૧૮

રૂ. ૩૯૭૨૦૦૦૦૦/-

રૂ.૩૯૬૮૪૧૭૭૬/-

૨૦૧૮-૨૦૧૯

રૂ.૫૭૩૬૪૧૦૦૦/-

 

૨૦૧૯-૨૦૨૦

રૂ.૬૦૪૨૩૯૦૦૦/-

 

   

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટZ
સીનીયર સિટીઝન
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 03-10-2018