હું શોધું છું

હોમ  |

નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં અનુસરવાની કાર્યપઘ્ધતિ
Rating :  Star Star Star Star Star   

૧ જુદા જુદા મુદાઓ અંગે નિર્ણય લેવા માટે કઈ કાર્યપઘ્ધતિ અનુસરવામાં આવે છે? (સચિવાલય નિયમ સંગ્રહ અને કામકાજના નિયમોના નિયમસંગ્રહ, અન્ય નિયમો/ વિનિમયો વગેરેનો સંદર્ભ ટાંકી શકાય)

- સચિવાલય કચેરી સિવાયની કચેરી કાર્યપઘ્ધતિ

ર અગત્યની બાબતો માટે કોઈ ખાસ નિર્ણય લેવા માટેની દસ્તાવેજી કાર્યપઘ્ધતિ/ ઠરાવેલી કાર્યપઘ્ધતિઓ/ નિયત માપદંડો/ નિયમો કયા કયા છે? નિર્ણય લેવા માટે કયા કયા સ્તરે વિચાર કરવામાં આવે છે ?

  • પોલીસ કાયદાઓથી બનેલા નિયમો
  • ગુજરાત પોલીસ મેન્યુઅલ ભાગ-૧,ર અને ૩ માં દર્શાવાયેલ નિયમો

૩ નિર્ણયને જનતા સુધી પહોંચાડવાની કઈ વ્યવસ્થા છે ?

- મીડીયા દ્રારા તથા પત્રથી

૪ નિર્ણય લેવાની પ્રક્રીયામાં જેનાં મંતવ્યો લેવાનાર છે તે અધિકારીઓ કયા છે ?

- એસ.પી./ ડી.વાય.એસ.પી./ પી.આઈ./ પી.એસ.આઈ.

પ નિર્ણય લેનાર અંતિમ સત્તાધિકારી કોણ છે ?

- એસ.પી. (જિલ્લા સ્તરે)

૬ જે અગત્યની બાબતો પર જાહેર સત્તાધિકારી દ્રારા નિર્ણય લેવામાં આવે છે તેની માહીતી અલગ રીતે નીચેના નમુનામાં આપો.

જેના પર નિર્ણય લેવાનાર છે તે વિષય

-

 

માર્ગદર્શક સૂચન/ દિશાનિર્દેશ
જો કોઈ હોય તો

-

 

અમલની પ્રક્રીયા

-

કારણદર્શક નોટીસ આપીને તથા ખાતાકીય થી

નિર્ણય લેવાની કાર્યવાહીમાં
સંકળાયેલ અધિકારીઓનો હોદ્રો

-

પોલીસ અધિક્ષકશ્રી, ના.પો.અધિ.શ્રી, પો.ઈન્સ.
તથા પો.સબ ઈન્સ.

ઉપર જણાવેલ અધિકારોઓના
સંપર્ક અંગેની માહીતી

-

કંટ્રોલ રૂમ દ્રારા

જો નિર્ણયથી સંતોષ ન હોય તો
કયાં અને કેવી રીતે અપીલ કરવી?

-

(૧) પોલીસ અધિક્ષકશ્રીથી ઉતરતી કક્ષા ના
અધિકારીના નિર્ણયથી અસંતોષ થયેથી

- પોલીસ અધિક્ષકશ્રીને અપીલ કરવી.

(ર) પોલીસ અધિક્ષકશ્રી થી અસંતોષ થયેથી

- રેન્જના વડાશ્રીને અપીલ કરવી.

 

 

 

 પરત

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટZ
સીનીયર સિટીઝન
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 17-11-2012