હું શોધું છું

હોમ  |

પ્રત્યેક સંસ્થાને ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર
Rating :  Star Star Star Star Star   

વિભાગના પ્લાન/અંદાજપત્રને લગતી વિગતો

પ્રત્‍યેક સંસથાને ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર              

  • તમામ યોજનાઓ, સૂચિત ખર્ચ અને કરેલ ચૂકવણી અંગે અહેવાલોની વિગતો
  • વિકાસ, નિર્માણ અને તકનિકી કાર્યો અંગે જવાબદાર જાહેરતંત્ર માટે

1 જુદી જુદી યોજનાઓ અન્વયે જુદી જુદી પ્રવૃત્તિઓ માટે અંદાજપત્રની વિગતોની માહીતી નીચેના નમુનામાં આપો.

પોરબંદર જિલ્લામાં નીચે મુજબના થનાર ખર્ચ માટે સને-ર૦૨૨-૨૩ના વાર્ષિક અંદાજપત્રમાં અંદાજે રૂ.૮૩૨૭૯૯૦૦૦/- ની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે

પગાર ભથ્થાઃ પોરબંદર જિલ્લામાં ફરજ બજાવતા પોલીસ અધિકારી/કર્મચારીઓને ચૂકવવામાં આવતાં પગાર ભથ્થાં વગેરે પાછળ થનાર ખર્ચ અંદાજે રૂ. ૭૩૫૦૦૧૦૦૦/- વાર્ષિક અંદાજપત્રમાં જોગવાઈ કરવામાં આવી છે

એમ. ટી. સેક્શનઃ પોરબંદર જિલ્લામાં પોલીસ હેડ ક્વાર્ટર ખાતે એમ. ટી. સેક્શનમાં રહેલાં પોલીસ વાહનોની સ્પેરપાર્ટ ખરીદી/ રિપેરિંગ વગેરે પાછળ થનાર ખર્ચ અદાંજે રૂ. ૩૨૯૮૦૦૦૦/-ની વાર્ષિક અંદાજપત્રમાં જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.

યંત્રસામગ્રીઃ પોરબંદર જિલ્લામાં પોલીસ વાયરલેસ વિભાગ તેમ જ કોમ્પ્યુટર વિભાગ, ઝેરોક્ષ/ફેક્સ મશીનો વગેરે જેવી યંત્રસામગ્રી વગેરે પાછળ થનાર ખર્ચ અદાંજે રૂ. ૫૦૦૦૦૦/-ની વાર્ષિક અંદાજપત્રમાં જોગવાઈ કરવામાં આવે છે.

કચેરી ખર્ચઃ પોરબંદર જિલ્લામાં ટેલીફોન, વિજળી બિલ, કલોધિંગ, સંયુક્ત દરિયાઈ પેટ્રોલિંગ, હોમગાર્ડ, વેતન વગેરે કચેરી ખર્ચ પાછળ થનાર ખર્ચ અદાંજે રૂ. ૫૧૮૬૦૦૦૦/-ની વાર્ષિક અંદાજપત્રમાં જોગવાઈ કરવામાં આવે છે.

માલસામાન પુરવઠોઃ પોરબંદર જિલ્લામાં આવેલા માઉન્ટેડ વિભાગ/ડોગ વિભાગના રાશન/ખાદ્ય સામગ્રી વગેરે પાછળ થનાર ખર્ચ અદાંજે રૂ. ૯૦૦૦૦૦/-ની વાર્ષિક અંદાજપત્રમાં જોગવાઈ કરવામાં આવે છે.

વર્ષ૨૦૨૧૨૦૨૨ નાં બજેટના લક્ષ્ય અને હેતુઑ :-

વર્ષ- ૨૦૨૨૨૦૨૩ ના કુલ રકમ રૂ. ૮૩૨૭૯૯૦૦૦/- ના બજેટ સામે અત્યાર સુધી એટલે કે તા.૩૧/0૩/૨૦૨૨ સુધી માં ૬૦૦૦૦૦૦૦/- નો ખર્ચ થયેલ છે.

આ બજેટમાં ૧૧૩૫ ના મહેકમનૉ તેમજ ૧૫૯ વાહનૉની જાળવણીનૉ અને હૉમગાર્ડઝ/ બૉર્ડરવીંગ,દરિયાઈ પેટ્રૉલીંગ ખર્ચ વગેરેનૉ સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે, છતાં પણ સરકારશ્રીની કરકસરયુકત નિતિનૉ ચૉકસાઈ પૂર્વક ઘ્યાન રાખવામાં આવી રહેલ છે, અને બિનજરૂરી ખર્ચા સંપૂર્ણપણે ટાળવામાં આવી રહેલ છે. 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટZ
સીનીયર સિટીઝન
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 12-05-2022