હું શોધું છું

હોમ  |

અન્ય ઉપયોગી માહિતી
Rating :  Star Star Star Star Star   

૧ લોકો દ્રારા પુછાતા પ્રશ્નો અને તેના જવાબો

·         તે કયારે અમલમાં આવે છે ?

·         તેમાં કોણ આવરી લેવામાં આવેલ છે ?

·         માહિતી એટલે શું ?

·         માહિતીનો અધિકાર એટલે શું ?

·         જાહેર સત્તાધિકારીની ફરજો કઈ કઈ છે ?

·         શેની માહિતી આપવાની નથી ?

·         શું અંશતઃ માહિતી આપી શકાય છે ?

·         જાહેર સત્તાધિકારી એટલે શું ?

·         કોને બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે ?

·         જો પક્ષકાર કોણ છે ?

·         સરકારી માહિતી અધિકારીઓ કોણ છે ?

·         સ. મા. અ. ની ફરજો કઈ કઈ છે ?

·         માહિતીની વિનંતી કરવા માટેની અરજીની પઘ્ધતિ કઈ છે ?

·         માહિતી મેળવવાની સમય મર્યાદા કઈ છે ?

·         ફી શું છે ?

·         નકારવાના કારણો કયા હોઈ શકે ?

·         એપલેટ સત્તાવાળાઓ કોણ છે ?

·         કેન્દ્રીય માહિતી આયોગ કેવી રીતે ધડવામાં આવેલ છે ?

·         કેન્દ્રીય માહિતી આયોગ/માહિતી આયોગનો માપદંડ શું છે અને તેની નિમણૂકની પધ્ધતિશું છે ?

·         કેન્દ્રીય માહિતી આયોગની કચેરીના નિયમો અને અન્ય સેવાકીય શરતો કઈ છે ?

·         માહિતી આયોગના નિયમો અને અન્ય સેવાકીય શરતો કઈ છે ?

·         રાજ્ય માહિતી આયોગ કઈ રીતે રચવામાં આવે છે ?

·         રાજ્ય મુખ્ય માહિતી આયુકત / રાજ્ય માહિતી આયુકતોની માપદંડ અને નિમણૂકની પ્રક્રીયા શું છે ?

·         માહિતી આયુકતોની સત્તાઓ અને કાર્યો કયા છે ?

·         જણાવવાની કાર્યપતિ કઈ છે ?

·         દંડની જોગવાઈઓ કઈ છે ?

·         અદાલતોના ક્ષેત્રાધિકાર શું છે ?

·         કેન્દ્ર / રાજ્ય સરકારોની ભૂમિકા શું છે ?

·         નિયમ ધડવાની સત્તા કોની પાસે છે ?

·         આ અધિનિયમનો અમલ કરતી વખતે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવાની સત્તા કોની પાસે છે ?

 

Page 1 [2] [3] [4] [5] [...]
 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટZ
સીનીયર સિટીઝન
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 17-11-2012